Welkom bij OVM Taxaties

Taxatierapport woning

In een taxatierapport staat de actuele waarde van uw woning. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een standaard- en een gevalideerd taxatierapport.

Gevalideerd taxatierapport

Bij aankoop van een woning en het afsluiten of aanpassen van een hypotheek heeft u een gevalideerde taxatie van uw woning nodig. Dit is een eis van banken en hypotheekverstrekkers. Zij willen zeker weten dat uw taxatierapport voldoet aan de richtlijnen en onafhankelijk is opgesteld. Een gevalideerd taxatierapport is goedgekeurd door een onafhankelijk validatie-instituut. Wij laten onze taxatierapporten valideren door het NWWI.

Als u om een andere reden de waarde van uw woning wilt weten, heeft u meestal geen gevalideerd taxatierapport nodig. Voor bijvoorbeeld het verkopen van uw woning, het afsluiten van een verzekering, het inschatten van de meerwaarde na een verbouwing en het verdelen van bezittingen is een standaard taxatierapport voldoende. 

Wat staat er in het taxatierapport?

De volgende onderwerpen komen terug in uw taxatierapport:

  • Grootte van de woning en het perceel;
  • Bouwkundige kwaliteit;
  • Staat van afwerking;
  • Aanwezigheid van esthetische en/of architectonische elementen;
  • Aanwezigheid van tuin, balkon, garage, enz.;
  • Locatie van de woning;
  • Vergelijkbare woningen in de nabije omgeving;
  • Informatie uit het Kadaster.

Taxatierapport aanvragen